Bütüyecin İcadı – İlk Büyüteç

Büyüteç camı 13. Yüzyılda Roger Bacon tarafından geliştirildi.

Bacon (1214–1292), Oxford Üniversitesi’nde, kırılma ve yansıma yasalarını açıklamaya yardımcı olmak için aynalarla birçok deney gerçekleştiren bir öğretim görevlisiydi.

Dışbükey merceği icat etmekle akredite edilmiştir çünkü onun yaşamını ilk kez tanımlayan kişi olduğu için, yaşamı boyunca bunu yaptığı tarih belirsizdir. Bir dışbükey mercek daha yaygın olarak bir büyüteç olarak bilinir, ancak benzer cam eşyaların kullanımı aslında eski zamanlara kadar uzanır. Mısırlılar, parçaları daha net görebilmek için kristal parçaları kullandılar ve Roma İmparatoru Nero, sahnede adil bir mesafe olan aktörleri görmek için açık değerli taşlar kullandılar. Dahası, antik Yunanlılar, 424 yılında Aristofenes tarafından The Clouds (Bulutlar) adlı kitabında, büyüteçlerin eczanelerden satın alınabildiğini ve çıraları bir kenara bırakarak ateşler yapmaya başlayabildiğini göstermektedir.