Ekomomide Emilim

Emilim ortak bir terim değildir, ancak bir ekonomideki toplam harcama düzeyini ifade eder. İthalat harcamalarını içerir, ancak ihracatı hariç tutar.

Emilim, tüm mal ve hizmetlere yapılan harcamaları içerir. Tüketim marjinal eğilimi yüksek olan ülkeler, yüksek bir emilim oranına sahip olma eğilimindedir. Örneğin, Birleşik Krallık ve ABD’nin yüksek bir emilim seviyesi vardı.

Emilim üretimden daha büyükse, cari hesap bakiyesi bakiyesinde bir bozulma olacaktır.