Madde Nedir?

Tüm evrendeki her şeyin bir miktar madde olduğunu biliyor muydunuz ? Bu doğru! Kütlesi olan ve yer kaplayan herhangi bir şey madde olarak tanınır. Mesele, masanız, kıyafetleriniz, yiyeceğiniz ve hatta siz de dahil her şeydir madde!

Madde Akış Şeması
‘Madde’ terimi oldukça yaygındır ve gündelik dilde farklı anlamlarla kullanılmaya eğilimlidir. Bununla birlikte, fiziksel bilim dünyasında bir madde sadece maddenin saf bir şeklidir. Başka bir deyişle, bir madde, yalnızca bir tür atom veya molekül içerir. Bu arada, bir karışım farklı atomların veya moleküllerin bir kombinasyonunu içerir ve bu nedenle saf olmayan olduğu söylenir.

Madde Türleri
Saf maddeler iki alt gruba ayrılır:  elementler ve bileşikler.

Elementler maddenin en basit biçimidir, yani fiziksel veya kimyasal açıdan daha küçük parçalara bölünemezler. Tüm elementler periyodik tabloda listelenir ve en az 118 tanesi insana aittir! Elementlere örnek olarak, sadece birkaçını belirtmek için karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O) ve sodyum (Na) bulunmaktadır.

Bileşikler , diğer yandan, kimyasal bağlarla bir arada tutulan ve bir birim olarak işlev gören iki veya daha fazla farklı elementten oluşur. Bileşikler aynı zamanda saf maddeler iken, elementlerden farklıdırlar çünkü bileşikler basit bileşenlere (bileşimi oluşturan elementler) ayrılabilir. Bileşiklere örnek olarak karbon dioksit (CO 2 ), pas (Fe 2 O 3 ) ve masa tuzu (NaCl) verilebilir .

Maddelere Örnekler
Birkaç saf madde örneklerini tartışalım.

Bir silisyum örneği, sadece bir tür atom: silisyum atomundan oluşur. Bu nedenle silisyum saf bir maddedir. Bu silisyum atomlar basit haldeyken daha fazla parçalanamazlar çünkü silisyum da bir elementtir. Unutmayın, bir şeyin bir element olup olmadığını anlamanın kolay bir yolu periyodik tabloda aramaktır. Periyodik tabloda temsil edilen herhangi bir şey bir elementtir ve bu nedenle saf bir maddedir! Silisyum periyodik tabloda 14 numara ve Si simgesi vardır.

Şeker kimyasal formülüne sahiptir C12H22O11 . Bu bize 12 karbon atomu, 22 hidrojen atomu ve 11 oksijen atomu içeren ve bir birim olarak işlev gören, yani şekerin bir bileşik olduğu (ve bireysel unsurlara karbon, hidrojen ve oksijen olarak ayrıştırabileceği anlamına gelir) oluştuğunu gösterir. ). Böylece, şeker saf bir maddedir. Bir şey olup olmadığını anlamanın kolay bir yolu, kimyasal bir formül olup olmadığını değerlendirmektir. Kimyasal bir formülle temsil edilebilecek her şey kimyasal bir bileşiktir ve bu nedenle saf bir maddedir!