Parçacık Nedir

Parçacıklar, fenomenlerin farklı fenomen türlerini açıklamaları için kullandığı temel varlıklardır.

Parçacık Tanımı
Bir kaya toplayıp bir çekici ile parçaladığını ve böylece daha küçük parçalara ayrıldığını hayal edin. Ardından, elde edilen parçalar o kadar küçük olana kadar parçaların her birini daha küçük parçalara bölünürler ki bunlar daha fazla parçalanamazlar. Kırılmaz parçacıklar parçacıkların bir örneğidir.

Bir parçacık , bilim alanıyla ilgili teorileri oluşturmak için bilim adamları tarafından kullanılan bir madde miktarını ifade eder. Bir parçacığın tanımlanmasında belirli bir boyut kısıtlaması yoktur. Gökbilimciler gece gökyüzündeki parçacıkları yıldızlar olarak tanımlarken, fizikçiler parçacıkları elektron olarak tanımlayabilirler. Çoğunlukla gelişmekte olan bilim alanı ve teorisine bağlıdır.

Parçacık Özellikleri ve Sınıflaması
“Parçacık olarak düşünülebilecek çok çeşitli nesne varsa, hepsi arasında ortak bir tema var mı?” İşte, şimdi bu konuya değineceğiz.

Bilim adamları çoğu zaman parçacıkları nokta benzeri nesneler olarak düşünürler; yani teori amaçları doğrultusunda şekillendirilmemiş sayılırlar. Örneğin, bir kimyager, bir kap içindeki gaz parçacıklarının özelliklerini incelediğinde onları, kabının duvarlarına sıçramış, şekillendirilmemiş küçük nesneler olarak düşünürdü. Eğer bir mühendis yoğun bir sokakta trafik akışı çalışıyorsa, belirli bir aracın bir otobüs, araba veya motosiklet olup olmadığını göz ardı ederek tüm araçları parçacıklar olarak görürdü.

Her ne kadar önceki örneklerin hepsi hareketli parçacıklar tanımlamış olsa da, parçacıkların teorinin amaçları için en azından sabit sabit nesneler olabileceğini belirtmek önemlidir. Örneğin, kurşun kalem kurşunlarının temel bileşeni olan grafiti oluşturan karbon atomları parçacıklar olarak düşünülebilir. Birçok bilim alanında çok önemli olan atomik ve atom altı parçacıkları kısaca tartışalım.

Atom Parçacıkları
Demokritos, eski bir Yunan filozofu, kaya parçaları ile benzer bir düşünce deneyine sahipti. Herhangi bir madde parçasını ele geçirir ve parçaya bölünmeye devam ederseniz, sonunda bölünemeyeceği bir noktaya ulaşırsınız. Bölünmez parçacıkları atom olarak adlandırdı.

Bir atomun bilimsel tanımının Demokritos’tan oldukça farklı olduğunu belirtmek önemlidir. Britannica Ansiklopedisinde tanımlandığı gibi, atom , maddenin elektrik yüklü parçacıklar bırakılmadan bölülebileceği en küçük birimdir. Modern zamanlarda atomları düşündüğümüz gibi atomlar bir iç yapısına sahip olsalar da, çoğu zaman tüm madde ve kimyasal tepkimelerin temel taşları olan parçacıklar olarak ele alınırlar. Bilim adamları, bugün itibarıyla, 118’inci atom çeşidini keşfettiler, periyodik tabloda görüldüğü gibi. Bu atomlar, birlikte tutulan iki veya daha fazla atom içeren yapılar olan moleküller oluşturmak için bir araya bağlanabilir. Sonuç olarak, moleküller sonuçta etrafımızdaki her şeyi telafi eden daha karmaşık yapılar oluştururlar.