Varlık Fiyatları Nedir

Varlıklar, bir firmaya veya yatırımcıya gerçek değer veren öğelerdir. Varlıklar, arsa, evler, makineler veya sermaye gibi gerçek varlıklar olabilir. Finansal varlıklar, para, tahvil ve menkul kıymetleri içerir.

Maddi Olmayan Varlıklar: Varlıklar aynı zamanda maddi olmayan da olabilir. Örneğin, bir şirket sadık bir işgücüne sahip olabilir veya tanınabilir bir markaya sahip olabilir. Bu varlıklar kolayca belirlenemez, ancak şirkete gerçek bir değer katıyor ve değerinin artırılmasına yardımcı oluyorlar.

Likit Varlıklar – Likit varlıklar kolayca nakde çevrilebilir niteliktedir. Örneğin bir evin satması birkaç hafta sürebilir, bu nedenle likit olarak kabul edilir.

Emtia ve konut gibi varlıkların fiyatı arz ve talep faktörlerine bağlı olarak değişebilir.