Yapay Zeka Nedir?

Yapay Zekanın İcadı
Yapay Zeka Amerikan bilgisayar bilimcisi John McCarthy tarafından 1956’da Dartmouth Konferansı’nda icat edildi. Bugün, robotik süreç otomasyonundan gerçek robotiklere kadar her şeyi kapsayan şemsiye bir terimdir.

Tanım – Yapay Zeka (AI) nedir?
Yapay zeka (AI), insan gibi çalışıp tepki veren akıllı makinelerin yaratılmasını vurgulayan bir bilgisayar bilimi alanını ifade eder. Yapay zekalı bilgisayarların bazıları şunlar için tasarlanmıştır:
• Konuşma tanıma
• Öğrenme
• Planlama
• Problem çözme

Yapay zeka, akıllı makineler yaratmayı amaçlayan bilgisayar bilimlerinin bir dalıdır. Teknoloji endüstrisinin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Yapay zeka ile ilişkili araştırma son derece teknik ve uzmanlaşmıştır. Yapay zekanın esas sorunları, bilgisayarları aşağıdaki gibi belirli özelliklere göre programlamaktır:
• Bilgi
• Muhakeme
• Problem çözme
• Algı
• Öğrenme
• Planlama
• Nesneleri idare etme ve taşıma becerisi

Bilgi teknolojisi, Yapay Zeka araştırmasının temel bir parçasıdır. Akıllı makineler, dünya kadar bilgiyi işler yorumlar ve genellikle insan gibi davranabilir ve tepki verebilir. Yapay zekanın, bilgi mühendisliği uygulamak için nesneler, kategoriler, mülkler ve hepsi arasındaki ilişkilere erişimi olmalıdır. Makinelerde sağduyuyu, mantığı ve problem çözme gücünü başlatmak zor ve sıkıcı bir yaklaşımdır.

Makine öğrenimi, Yapay Zekan’nın bir diğer önemli parçasıdır. Herhangi bir denetimi olmaksızın öğrenmek, girdi akışlarındaki modelleri tanımlama yeteneğini gerektirirken, yeterli denetleme ile öğrenme, sınıflandırma ve sayısal regresyonları içerir. Sınıflandırma, bir nesnenin ait olduğu kategoriyi belirler ve regresyon, bir dizi sayısal girdi veya çıktı örneği elde etmeyi ve böylece ilgili girdilerin uygun çıktılarının üretilmesini sağlayan işlevleri keşfetmeyi ele alır. Makine öğrenme algoritmalarının matematiksel analizi ve bunların performansı, genellikle sayısal öğrenme teorisi olarak adlandırılan teorik bilgisayar biliminin iyi tanımlanmış bir dalıdır.

Makinenin algılaması, görsel girdileri, yüz, nesne ve hareket tanıma gibi birkaç alt problemle analiz etme gücünü verirken, bilgisayar algılaması, dünyanın farklı yönlerini tayin etmek için duyusal girdileri kullanma becerisine sahiptir.